Privacy policy

Ons privacybeleid  

Via de webshop van Lotta Bijoux worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Lotta Bijoux vindt het erg belangrijk dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door Lotta Bijoux zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons dan ook aan de eisen die de Privacywet stelt. Zoals:
- Via deze privacyverklaring geven wij aan voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
- Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken.
- Wij vragen eerst toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
- We verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
- Wij bieden u het recht om uw gegevens ter inzage te bieden, te verwijderen of te corrigeren. Wij (Lotta Bijoux) zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verzamelen en voor welk doel wij deze gebruiken.


Persoonlijke gegevens  

Bij het gebruik van onze webshop krijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij gebruiken en bewaren alleen de persoonsgegevens die u verstrekt. Wij gebruiken de volgende gegevens: - Telefoonnummer - Geslacht - NAW-gegevens (Naam, Adres, Plaats) - Geboortedatum - Factuuradres - E-mailadres - Betaalgegevens


Advertentie  

Wij adverteren (u informeren over nieuws) via: - E-mail - Social media

 

Plaats bestelling  

Als u bij Lotta Bijoux een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling af te handelen. Indien nodig kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.  


Distributie aan derden  

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Met hen hebben wij afspraken om te voldoen aan de Europese privacyregels. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.  


Nieuwsbrief en contactformulier  

U kunt ons vragen stellen via een contactformulier, u wordt gevraagd gegevens in te vullen zodat wij uw vragen zo goed mogelijk kunnen beantwoorden. U kunt zelf kiezen welke gegevens u wilt invullen. Uw gegevens worden bewaard totdat de vraag is afgehandeld. Ook bieden wij een nieuwsbrief voor stagiaires aan, via deze nieuwsbrief informeren wij u over onze producten en diensten. Elke nieuwsbrief bevat onderaan een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan onze lijst van abonnees.

 

Google Analytics  

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Hiervoor hebben wij een overeenkomst met Google over de omgang met onze data. Alleen wij gebruiken de informatie verkregen door Analytics. Ook laten ze de IP-adressen niet anonimiseren  


Cookies

Onze webwinkel maakt gebruik van cookies. Wanneer u onze webshop voor het eerst bezoekt, krijgt u een bericht waarin wordt uitgelegd waarom wij cookies gebruiken. Als je gebruik wilt maken van onze webshop, gaan we ervan uit dat je toestemming geeft voor het plaatsen van cookies. U kunt de cookies uitschakelen in uw browser, maar houd er dan rekening mee dat het mogelijk is dat onze webshop dan niet meer optimaal werkt.

 

Beveiliging  

Om misbruik van persoonsgegevens te beperken, nemen wij de volgende maatregelen: - U heeft alleen toegang tot persoonsgegevens met een gebruikersnaam en wachtwoord. - Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen onze webshop en jou wordt afgeschermd wanneer je gegevens invoert.  


Bewaartermijnen  

Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Als u dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit als een vergeetverzoek. Op grond van de geldende administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw gegevens bewaren. Wij bewaren deze gegevens zolang de toepasselijke termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben gewaardeerd.    


Derden  

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die verbonden zijn met onze webshop. Ook kunnen wij niet garanderen dat deze derden betrouwbaar en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites.  


Wijzigingen in deze privacyverklaring  

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Indien het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens van u verwerken, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.  


Bekijk en wijzig uw gegevens  

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken in te zien of te wijzigen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren.  


Autoriteit Persoonsgegevens    

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van persoonsgegevens.Contact gegevens

Lotta Bijoux
Beckeringhstraat 49
3762 EV Soest
info@lottabijoux.com
0031-642484867
Contact person for privacy issues: Kimberley Strijd